Skip to main content
×

Náš Cieľ

VYTVÁRANIE SKVELÝCH ZÁŽITKOV

Naším cieľom je vytvárať skvelé zážitky pre všetkých zúčastnených. Zameriavame sa na kvalitu a inovácie, ktoré zlepšujú príležitostné pitie alkoholu pre konzumentov, a zároveň i pre barmanov. To podporuje vytváranie hodnôt pre našich akcionárov, zamestnancov a komunity, kde žijú a pracujú. Vytvárame skvelé zážitky nielen vďaka chutným drinkom, ale aj vďaka našim hodnotám zahŕňajúcim poctivosť a rozmanitosť. Vďaka zodpovednému správaniu sa čoraz viac zameriavame na činnosti v oblasti udržateľnosti a životného prostredia, sociálnych vecí a správy vecí verejných (ESG).

Poslanie
Vízia
Hodnoty