Okrem krátkodobých a dlhodobých súborov cookies, nevyhnutných pre zaistenie bezpečného využívania internetovej stránky a krátkodobých súborov cookies nevyhnutných pre overenie veku, ukladáme na Vaše zariadenie súbory cookies výlučne v prípade, že k tomu dáte súhlas. Stlačením tlačidla „Súhlasím” vyjadrujete súhlas s uložením súborov cookies na Vaše zariadenie a s ich využitím na analytické účely a pre potreby pohodlného používania stránky.

Aby sa Vaša voľba schválenia alebo odmietnutia súhlasu so súbormi cookies zapamätala, uložíme na Vaše zariadenie súbor cookies, a to na dobu maximálne 1 roku. Vhodnou zmenou nastavenia prehliadača môžete už uložené súbory cookies odstrániť alebo zablokovať ukladanie nových súborov cookies. Viac informácií nájdete v Politike ochrany súkromia skupiny Stock Spirits https://www.stock.sk/sk/privacy_cookies.aspx

Skip to main content

S históriou siahajúcou až do roku 1884, naše portfólio reprezentuje spojenie dlhoročnej tradície s inovatívnym procesom výroby, vďaka čomu prinášame výnimočnú radu popredných značkových produktov. 

Dolnozemská

Dolnozemská Marhuľa
Dolnozemská Hruška
Dolnozemská Malina
  • Dolnozemská Marhuľa je vyrobená z kvalitných surovín podľa tradičnej slovenskej receptúry. Táto liehovina s 35% obsahom alkoholu je veľmi žiadaná v pohostinských a reštauračných zariadeniach.
  • Dolnozemská Hruška je vyrobená z kvalitných surovín podľa tradičnej slovenskej receptúry. Táto liehovina s obj. 35% alkoholu je veľmi žiadaná v pohostinských a reštauračných zariadeniach.
  • Dolnozemská Malina je vyrobená z kvalitných surovín podľa tradičnej slovenskej receptúry. Táto liehovina s obj. 35% alkoholu je veľmi žiadaná v pohostinských a reštauračných zariadeniach.

Dolnozemská je vyrobená z kvalitných ingrediencií podľa tradičného Slovenského receptu.

*Produkty sú dostupné na daných trhoch v rozličných baleniach a objemoch a ich dostupnosť sa môže meniť.