Nevyhnutne potrebné cookies Požadovaný
Cookie Description Expires
ASP.NET_SessionId Identifikuje prítomnosť používateľa na serveri Session
smallScreen Identifikuje, či používateľ používa mobilné zariadenie. 1 Year
AllowCookies Identifikuje súhlas používateľov s nepodstatnými (analytickými) súbormi cookie. 1 Year
Voliteľné cookies
Cookie Description Expires
_ga Nainštalovaný službou Google Analytics, počíta údaje o návštevníkoch, reláciách, kampaniach a tiež sleduje používanie stránky pre analytický prehľad stránky. Súbor cookie ukladá informácie anonymne a priraďuje náhodne vygenerované číslo na rozpoznanie jedinečných návštevníkov. 2 Years
_gid Nainštalovaný službou Google Analytics, ukladá informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, a zároveň vytvára analytickú správu o výkonnosti webovej stránky. Niektoré zo zhromažďovaných údajov zahŕňajú počet návštevníkov, ich zdroj a stránky, ktoré anonymne navštevujú. 1 Day
_gat Nainštalované službou Google Universal Analytics, aby sa obmedzila frekvencia žiadostí a tým sa obmedzil zber údajov na stránkach s vysokou návštevnosťou. 1 Minute
Používanie stránky bez zmeny nastavenia prehliadača znamená súhlas s ukladaním súborov cookies vo vašom zariadení a ich použitím pre analytické a bezpečnostné účely a pre zaistenie pohodlného používania stránky.
Vhodnou zmenou nastavenia prehliadača môžete odstrániť už uložené súbory cookies alebo blokovať ukladanie nových súborov cookies. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov skupiny Stock Spirits https://www.stock.sk/sk/privacy_cookies.aspx
Skip to main content
×

Ochrana súkromia & Cookies

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV STOCK SPIRITS

Ochrane osobných údajov venujeme náležitú pozornosť.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú spôsob, ako narábame s osobnými údajmi zhromažďovanými prostredníctvom internetových stránok: www.stockspirits.com, www.stock-polska.pl, www.stock-spa.it, www.stock.sk, www.stock.cz, www.stock.hr, www.stock.ba a ďalších internetových stránok Stock alebo Spoločnosti zo Skupiny Stock, ktoré odkazujú na ustanovenia týchto zásad („Internetové stránky“), ako aj s osobnými údajmi zhromažďovanými prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) alebo iných prostriedkov elektronickej komunikácie. Tieto Zásady ochrany osobných údajov navyše popisujú, akým spôsobom narábame s informáciami ukladanými Internetovými stránkami a uchovávanými na vašom zariadení (aj keby tieto informácie neboli osobnými údajmi).

Téme ochrany osobných údajov sa okrem Zásad ochrany osobných údajov venujú aj ustanovenia v kódexe správania, ako aj iné dokumenty, na ktoré tieto zásady odkazujú.

 

Kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

V zmysle čl. 4 bod 7 GDPR sme prevádzkovateľom osobných údajov používateľov webových stránok a osôb, ktoré sa uchádzajú o prácu v spoločnostiach zo skupiny Stock Spirits Group prostredníctvom online formulárov.

Môžete nás kontaktovať v prípade otázok spojených s o spracúvaním Vašich osobných údajov a taktiež v prípade, ak chcete vzniesť akékoľvek námietky voči spracúvaniu Vašich osobných údajov či uplatniť Vaše práva s týmto spojené. Môžete nás kontaktovať zaslaním správy na gdpr@stockspirits.com

 

Čo znamenajú pojmy použité v týchto zásadách?

Osobné údaje

Sú to údaje fyzických osôb, ktoré môžu byť na základe týchto údajov alebo informácií, ktorými disponuje prevádzkovateľ identifikované (alebo údajov a informácií, ktoré môže nadobudnúť).

Patria sem informácie o používateľoch webových stránok, o uchádzačoch o prácu v spoločnostiach zo skupiny Stock prostredníctvom online formulárov.

Používanie osobných údajov

Označuje každú operáciu s osobnými údajmi, ich zhromažďovanie od príslušných osôb alebo ich získavanie z iných zdrojov, ukladanie, prechovávanie, zmena, poskytovanie alebo zverejňovanie iným subjektom.

GDPR

Znamená nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Stock

Označuje Stock Spirits Group PLC, Solar House, Mercury Park, Wooburn Green, Buckinghamshire, HP10 0HH, Veľká Británia.

Spoločnosti zo skupiny Stock

Označujú:

 • Stock Spirits (UK) Limited – Solar House, Mercury Park, Wooburn Green, Buckinghamshire HP10 0HH, Veľká Británia
   
 • Stock Polska sp. z o.o. so sídlom v Lublin, Poľsko, adresa: ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin, Poľsko
   
 • Stock Slovensko s.r.o. so sídlom v Bratislave, Slovensko, na adrese: Galvaniho 7/A 821 04 Bratislava, Slovensko
   
 • Stock Plzeň – Božkov s.r.o. so sídlom v Plzni–Božkove, Česká republika, adresa: Palírenská 641/2,  326 00, Plzeň–Božkov, Česká republika
   
 • Stock s.r.l. so sídlom v Miláne, Taliansko, na adrese: Via Tucidide, 56 bis - Torre 2, 20134 Milano, Taliansko
   
 • Stock BH d.o.o. so sídlom v Sarajeve, Bosna a Hercegovina, adresa: Džemala Bijedića 185/12, 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina
   
 • Stock d.o.o. so sídlom v Záhrebe, Chorvátsko, adresa: Josipa Lončara 3, 10090 Záhreb, Chorvátsko
   
 • Stock International s.r.o. so sídlom v Plzni–Božkove, Česká republika, adresa: Palírenská 641/2, 326 00, Plzeň–Božkov, Česká republika

 

My, naše a pod.

Označuje, v závislosti na kontexte, Stock alebo spoločnosti zo skupiny Stock.

Vy, Váš

Označuje fyzickú osobu, ktorej osobné údaje využíva Stock alebo spoločnosti zo skupiny Stock, a síce používateľa webových stránok, aj uchádzača o prácu v spoločnostiach zo skupiny Stock prostredníctvom online formulárov.

 

Akým spôsobom používame Vaše osobné údaje?

V súvislosti s prevádzkovaním webových stránok používame Vaše osobné údaje pre nasledovné účely. V závislosti od účelu používania osobných údajov, bude prevádzkovateľom, ktorý je zodpovedný za spracúvanie údajov, Stock alebo jedna zo spoločností zo skupiny Stock podľa nariadení o ochrane osobných údajov.

Stock je prevádzkovateľ osobných údajov spracúvaných za účelom:

 • zaistenia zhody s právnym obmedzením reklamy a propagácie alkoholických nápojov,
   
 • zasielania newsletteru,
   
 • optimalizácie fungovania Internetových stránok,
   
 • monitorovania pohybu a zabezpečenia správneho fungovania Internetových stránok,
   
 • monitorovania účinnosti marketingových kampaní,
   
 • zlepšenia komfortu používania Internetových stránok,
   
 • zaistenia bezpečnosti používania Internetových stránok.
   

Lokálna spoločnosť zo skupiny Stock je prevádzkovateľom osobných údajov spracúvaných za účelom:

 • odpovedania na otázky,
   
 • náboru pracovníkov.
   

Navyše aj Stock a aj spoločnosti zo skupiny Stock - každá z nich v rozsahu svojej zodpovednosti – sú prevádzkovateľmi osobných údajov spracúvaných s cieľom zistiť a vyriešiť nahlásené žiadosti, sťažnosti a otázky spojené s využitím práv priznaných dotknutým osobám na základe GDPR.

Spoločnosti zo skupiny Stock sú prevádzkovateľmi údajov v rozsahu vyššie uvedenej činnosti týchto webových stránok:

www.stock-polska.pl

www.stock-spa.it,

www.stock.sk

www.stock.cz ,

www.stock.hr

www.stock.ba

a vo vzťahu k iným internetovým stránkam, ktoré odkazujú na ustanovenia týchto zásad.

Zaistenie zhody so zákonnými obmedzeniami reklamy a propagácie alkoholických nápojov

Osobné údaje (štát pobytu a dátum narodenia) zadané používateľom zbierame, aby bolo možné zaistiť, že správy spojené s reklamou a propagáciou alkoholických nápojov nie sú doručované maloletým. Právny základ používania Vašich osobných údajov na tento účel je v tomto prípade plnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) podľa predpisov toho ktorého štátu, ktorými sú určené obmedzenia reklamy a propagácie alkoholických nápojov.

Vaše údaje budú neodkladne odstránené po úspešnom ukončení preverenia veku. Samotná informácia o úspešnom preverení bude uložená v pamäti vášho zariadenia prostredníctvom súborov cookies do ukončenia relácie prehliadania Internetových stránok (dočasné súbory cookie). Avšak, ak kliknete na tlačidlo „Zapamätať si ma na tomto zariadení“, čo bude znamenať súhlas s uložením na vašom zariadení trvalého súboru cookie, bude táto informácia uchovávaná takisto po dokončení relácie prehliadania. V takomto prípade doba jej uloženia bude činiť v závislosti na prehliadaných stránkach dokonca do 10 rokov. Použité súbory cookies pochádzajú z našich internetových domén, a v tejto súvislosti tretie subjekty nezískavajú prístup k informáciám uloženým vo vašom zariadení.

Odpovedanie na otázky

Osobné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo a iné údaje, ktoré nám prostredníctvom formulára pre otázky poskytnete) využívame na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať, odpovedať na Vaše otázky alebo aby sme vykonali iné činnosti v súvislosti s Vašou otázkou. Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov na tento účel je náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR), ktorý spočíva v zaistení potrebnej služby používateľom webových stránok vrátane zákazníkov.

Ak sa však pri vyplňovaní formulára pre otázky rozhodnete, že nám oznámite údaje, ktoré nemôžeme použiť s odvolaním na náš oprávnený záujem, budeme vychádzať z toho, že zaslaním takejto otázky súhlasíte s ich použitím pre vyššie uvedený účel. V takom prípade je právnym základnom spracúvania Vašich osobných údajov udelenie súhlasu (čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR). Takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez akýchkoľvek negatívnych dôsledkov.

Vaše údaje budú uchovávané po dobu, ktorá je nutná na zodpovedanie Vašej otázky alebo pokiaľ budú urobené iné opatrenia v súvislosti s Vašou otázkou, avšak nie dlhšie ako na 1 rok.

Súhlas so zasielaním newsletteru

Osobné údaje (meno, priezvisko a e-mailovú adresu) zbierame za účelom zasielania newslettera o aktuálnych informáciách o spoločnosti Stock Spirits Group PLC. Máme za to, že keď sa zapisujete na odber newslettera, súhlasíte s používaním Vami uvedených osobných údajov pre tento účel. Právnym základnom spracúvania Vašich osobných údajov bude plnenie zmluvy (čl. 6, ods. 1, písm. b) GDPR).

Vaše údaje budú uchovávané až po dobu 2 rokov, avšak nie dlhšie ako do odhlásenia sa z odoberania newslettera.

Nábor pracovníkov

Osobné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, štát pobytu, oblasť profesijného záujmu a všetky iné údaje, ktoré nám poskytnete) zbierame v prípade, ak nám zašlete žiadosť o prijatie do zamestnania (vrátane CV) alebo keď vyplníte dotazník. Tieto údaje využívame na vytvorenie zoznamu uchádzačov na neobsadené pracovné pozície a pre účely nadviazania kontaktu vo veciach spojených s náborom pracovníkov. Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov za týmto účelom sa líši v závislosti od:

 • právneho dôvodu zamestnania, o ktoré sa uchádzate,
   
 • rozsahu informácií, ktoré ste uviedli v predložených dokumentoch a v dotazníku,
   
 • platných predpisov upravujúcich pracovné právo v jednotlivých štátoch.
   

Preto, právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov za týmto účelom, je plnenie našej zákonnej povinnosti (čl. 6, ods. 1, písm. c) GDPR), udelenie súhlasu (čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR) alebo náš oprávnený záujem (čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR).

Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez akýchkoľvek negatívnych dôsledkov. Po odvolaní súhlasu nebudú Vaše údaje použité v rámci náboru pracovníka.

Vaše údaje budú prechovávané pod dobu 1 roka odo dňa kedy ste odoslali svoju žiadosť pomocou online formulára.

Súťaže a akcie

Podrobné informácie o spracovaní vašich osobných údajov v rámci nami organizovaných súťaží a podujatí nájdete na internetových stránkach venovaných danej súťaži alebo akcii.

Monitorovanie pohybu a zabezpečenie správneho fungovania Internetových stránok

Používame vaše osobné údaje, ktoré zahŕňajú IP adresu, informácie týkajúce sa operačného systému a typu prehliadača a koncového zariadenia, navštívené Internetové stránky (identifikované prostredníctvom URL adries), a tiež iné informácie týkajúce sa vašej aktivity na našich Internetových stránkach, vrátane informácií registrovaných a uchovávaných prostredníctvom súborov cookies. Tieto údaje používame na účely:

 • monitorovania pohybu na Internetových stránkach, vrátane počtu a času návštev, kanálov generujúcich návštevy a zvykov týkajúcich sa používania Internetových stránok,
   
 • zabezpečenia správneho fungovania Internetových stránok, vrátane prispôsobenia internetových stránok koncovým zariadením a prehliadačom užívateľov, odhaľovanie chýb vo fungovaní Internetových stránok a zrýchlenia vyhľadávania.
   

Právnym základom pre spracovávanie Vašich osobných údajov pre tieto účely je náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR) spočívajúci v optimalizácii potrieb, očakávaní a zvykov užívateľov Internetových stránok a v zabezpečení účinnej komunikácie prostredníctvom Internetových stránok.

Vaše údaje sa budú uchovávať pre vyššie uvedené účely nie dlhšie ako jeden rok. Avšak toto sa netýka identifikátorov a informácií uchovávaných prostredníctvom trvalých súborov cookies s dlhšou životnosťou (ďalej popísané nižšie).

V súvislostí s monitorovaním pohybu na internetových stránkach (a to aj v súvislosti s používaním nástrojov Google Analytics) používame unikátne identifikátory a iné informácie uchovávané v pamäti vášho zariadenia prostredníctvom trvalých súborov cookies. Používané nami súbory cookies pochádzajú ako z našich internetových domén, tak i z domény .google.com. Doba životnosti týchto súborov činí nie viac ako 2 roky. K identifikátorom a iným informáciám uchovávaným v pamäti vášho zariadenia môže získavať prístup spoločnosť Google Ireland Limited.

Zlepšenie komfortu používania Internetových stránok

V súvislostí so zlepšením komfortu používania Internetových stránok, vrátane zabraňovania opätovnému zobrazovaniu tých istých hlásení, používame isté informácie, vrátane identifikátorov, ktoré nie sú osobnými údajmi. Tieto informácie sa môžu uchovávať v pamäti vášho zariadenia prostredníctvom súborov cookies. Zahŕňajú:

 • informáciu o zobrazení obsahu týchto stránok na zariadení vybavenom malým monitorom (používame trvalé súbory cookies, ktorých životnosť je niečo viac ako 1 rok),
   
 • informáciu o zobrazení hlásenia týkajúceho sa súborov cookies (používame trvalé súbory cookies, ktorých životnosť je, v závislosti od stránok, 1 rok alebo 3 roky).
   

Použité súbory cookies pochádzajú z našich internetových domén, a v tejto súvislosti tretie subjekty nezískavajú prístup k informáciám uloženým vo vašom zariadení.

Zaistenie bezpečnosti používania Internetových stránok

V súvislosti so zaistením bezpečnosti používania Internetových stránok používame určité informácie, vrátane identifikátorov relácií prezerania, ktoré sú osobnými údajmi. Tieto informácie sa uchovávajú v pamäti vášho zariadenia prostredníctvom súborov cookies. Právnym základom pre ich použitie pre tieto účely je naša právna povinnosť (čl. 6 ods. 1 písmeno c) GDPR) spočívajúca v zaistení bezpečnosti (vrátane dôvernosti a integrity) osobných údajov odosielaných počas komunikácie užívateľov so servermi Internetových stránok, a v rozsahu mimo našu právnu povinnosť, náš právne opodstatnený záujem (čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR) spočívajúci v zaistení bezpečnosti komunikácie užívateľov so servermi Internetových stránok. Vaše údaje sa budú uchovávať pre vyššie uvedené účely po dobu zodpovedajúcu životnosti trvalých súborov cookies (ako je ďalej popísané nižšie).

Čo sa týka identifikátorov relácií, používame ich pre účely zabezpečenia bezpečného prihlasovania sa k obsahom Internetových stránok, ku ktorým je obmedzený prístup. Pre tento účel používame dočasné súbory cookies, ktoré pochádzajú z našich internetových domén. Tretie subjekty teda nezískavajú prístup k informáciám uloženým na vašom zariadení.

Vybavovanie žiadostí, sťažností a zodpovedanie otázok spojených s vykonávaním práv dotknutých osôb

Osobné údaje (vrátane e-mailovej adresy ako aj všetkých údajov, nám poskytnete v zaslanom e-maile) zbierame za účelom preskúmania a vyriešenia žiadostí, sťažností a otázok spojených s využívaním práv, ktoré sú Vám priznané podľa GDPR, aby sme uskutočnili činnosti v súvislosti so žiadosťami, sťažnosťami alebo otázkami a aby sme Vás informovali o týchto činnostiach.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov je v tomto prípade plnenie zákonnej povinnosti podľa predpisov GDPR (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

Vaše údaje budú za týmto účelom prechovávané 5 rokov odo dňa doručenia žiadosti, sťažnosti alebo otázky.

 

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sprístupňujeme v týchto prípadoch:

 • ak taká povinnosť vyplynula zo zákona - najmä na žiadosť prokuratúry, polície a iných štátnych orgánov
   
 • ak je to nevyhnutné na realizáciu našich potrieb, najmä
  • právnickým kanceláriám
  • iným spoločnostiam zo skupiny Stock
    

Navyše môžu byť Vaše osobné údaje oznámené dodávateľom služieb - subjektom spracúvajúcim osobné údaje na náš príkaz a v našom mene:

 • dodávateľom teleinformatických služieb takých ako hosting, dodanie alebo údržba IT systémov a aplikácií,
   
 • Google Ireland Limited, dodávateľa nástrojov Google Analytics.
   

Dodávateľom služieb, ktorým zdieľame Vaše osobné údaje, tieto zdieľame na základe uzatvorených zmlúv pričom dodávatelia sa musia riadiť našimi pokynmi.

Vaše osobné údaje prenášame mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, konkrétne do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané medzi jednotlivými Spoločnosťami zo skupiny STOCK, ktoré majú svoje sídlo v Spojenom kráľovstve. Takýto prenos osobných údajov prebieha vždy v súlade s príslušnými právnymi predpismi. V prípade, že osobné údaje prenášame osobám v tretích krajinách, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, tak prijmeme primerané záruky na zabezpečenie bezpečnosti prenosu, najmä štandardizované zmluvné klauzuly schválené Európskou komisiou. Kópiu týchto záruk si od nás môžete vyžiadať na e-mailovej adrese: GDPR@stockspirits.com.

 

Aké máte práva?

Máte právo žiadať:

 • prístup k svojim osobným údajom, dostať potvrdenie, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú, dostať ich kópie alebo informáciu, o.i. o účelu ich spracúvania, kategóriách osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov a zdroji, z ktorého sme ich získali (na základe čl. 15 GDPR).
   
 • kópie osobných údajov, ktoré ste nám dodali, a o ich poskytnutie Vám alebo inému Vami uvedenému subjektu vo všeobecne používanom, elektronickom formáte – platí v prípade ak spracúvame Vaše údaje na základe udeleného súhlasu alebo pre plnenie zmluvy (na základe čl. 20 GDPR)
   
 • opravu Vašich osobných údajov, ak sú neúplné alebo nesprávne (na základe čl. 16 GDPR)
   
 • vymazanie všetkých alebo niektorých Vašich osobných údajov (na základe čl. 17 GDPR), ak:
  • ste odvolali súhlas a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie údajov,
  • Vaše osobné už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
  • podali ste námietku, ktorú sme uznali za odôvodnenú,
  • Vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.
    
 • obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov (podľa čl. 18 GDPR), t.j. žiadať, aby sme údaje prestali spracúvať; netýka sa to však prechovávania Vašich osobných údajov v situáciách, ak:
  • namietate voči správnosti Vašich osobných údajov; vtedy obmedzíme ich spracúvanie na čas, ktorý potrebujeme na kontrolu správnosti Vašich údajov;
  • namietate na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov;
  • už tieto údaje nepotrebujeme, ale potrebujete ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov;
  • máte námietky voči spracúvaniu Vašich osobných údajov do momentu kým overíme, či Vaša námietka je oprávnená.
    

Máte aj právo:

 • namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu. Na základe Vášho namietania rozhodneme, či - s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu - prevažuje ochrana Vášho záujmu, Vašich práv a slobôd nad našim záujmom, ktorý sledujeme používaním Vašich osobných údajov. Ak sa Vaša námietka preukáže ako oprávnená a nie je iný právny základ pre spracúvaniu údajov, vymažeme ich (podľa čl. 21 ods. 1 GDPR).
   
 • odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním (podľa čl. 7 GDPR)
   

Ak máte otázky, poznámky a žiadosti k týmto zásadám ochrany osobných údajov, chcete odvolať súhlas alebo uplatniť Vaše práva, kontaktujte nás. Môžete nás kontaktovať emailovou správou na gdpr@stockspirits.com

Máte takisto právo podať sťažnosť na dozorný orgán v mieste zamestnania alebo bydliska.

 

Ako môžete spravovať súbory cookies?

Súbory cookies ukladáme na vašom zariadení, ak k tomu dáte súhlas. Toto sa netýka iba dočasných a trvalých súborov cookies, ktoré sú nutné pre zaistenie bezpečnosti používania Internetových stránok a dočasných súborov cookies, ktoré sú nevyhnutné pre overenie veku. Súhlas môžete vyjadriť kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“, umiestnené v banneri týkajúcom sa súborov cookies, ktorý sa zobrazuje na našich internetových stránkach. Aby sa zapamätala Vaša voľba týkajúca sa súhlasu alebo odmietnutia súborov cookies, na Vaše zariadenie uložíme soubor cookies, a to na dobu maximálne 1 roku.

Čo sa týka trvalo uložených súborov cookies, pomocou ktorých sa zapisujú informácie o úspešnom overení veku (opísané vyššie), svoj súhlas s nimi vyjadríte tak, že počas procesu overenia veku kliknete na tlačidlo „Zapamätať si ma na tomto zariadení“.

Vhodnou zmenou nastavenia prehliadača, môžete odstrániť súbory cookies už uložené (napr. spoločne s históriou navštevovaných stránok a súbory vyrovnávacej pamäte) alebo zablokovať ukladanie nových súborov cookies. V závislosti od použitých nastavení môžete zablokovať alebo odstrániť všetky alebo iba niektoré súbory cookies. Napríklad, môžete blokovať ukladanie trvalých súborov alebo súborov pochádzajúcich z iných webových stránok, ako aj odstraňovať súbory uložené v istom časovom rozmedzí alebo počas danej relácie. Navyše si môžete zvoliť navštevovanie našich stránok v „súkromnom“ režime, ktorý obmedzí rozsah údajov registrovaných počítačom.

Viac informácií nájdete na príslušných internetových stránkach svojho dodávateľa prehliadača:

Pre nájdenie informácií týkajúcich sa iných prehliadačov navštívte internetové stránky dodávateľa daného prehliadača.

 

Akým spôsobom Vás budeme informovať o zmene týchto zásad ochrany osobných údajov?

Všetky prípadné budúce zmeny v našich zásadách ochrany osobných údajov budú zverejnené na tejto webovej stránke a ohlásené, ak to bude potrebné, všetkým dotknutým osobám s uvedením dôležitých informácií o plánovaných zmenách a termíne ich uvedenia do platnosti.